ICE-Trade Stół Roboczy

Stół Roboczy ICE-Trade przeznaczony jest do montażu profili/zabieraków (Cleats) oraz obrzeży bocznych/falban (Side walls) na taśmie przenośnikowej. Stół roboczy posiada pas transporotwy, który "podaje" profile/zabieraki (Cleats) oraz obrzeża boczne/falbany (Side walls)na Prasę do Profili ICE-Trade, w celu ich klejenia na zimno.

Pas transportowy Stołu Roboczego ma regulację prędkości, a napęd taśmy posiada hamulec do pozycjonowania profili w odpowiednim miejscu na Prasie do Profili ICE-Trade.

Oprócz tego Stół Roboczy ICE-Trade ma system do odsysania gazów, do odprowadzania gazów pochodzących z kleju. Ta funkcja wpływająca na Bezpieczeństwo i Higienę Pracy sprawia, że personel pracuje w zdrowszym i bardziej ergonomicznym środowisku. Stół Roboczy ICE-Trade jest ocynkowany ogniowo.