ICE-Trade Podajnik Tasmowy

ICE-Trade Podajnik Taśmowy doprowadza materiał do dowolnej automatycznej maszyny tnącej, takiej jak maszyny do cięcia wodą z taśmociągiem.

Gdy tylko maszyna tnąca zakończy pracę, wysyła ona sygnał do Podajnika Taśmowego, który zaczyna podawać materiał o zadanej długości do maszyny tnącej. Po osiągnięciu zadanej długości podajnik taśmowy wyśle sygnał do maszyny tnącej, która ponownie zacznie pracę.

Podajnik Taśmowy wyciąga taśmę ze stanowiska rozwijania, które wyposażono w mosiężne łożyska działające jako hamulce przez dokręcanie śrub.

Do wprowadzania taśmy do Podajnika Taśmowego służy wciągarka, która wciąga taśmę do maszyny.

Opcjonalnie dostępna jest funkcja automatycznego wyrównywania taśmy.

Strony wlotowa i wylotowa Podajnika Taśmowego są wyposażone w regulowane prowadnice boczne taśmy.